Elkokampanjer

For dine lokale elektriker behov

Hvordan finne en god lokal elektriker

Her er noen viktige steg for hvordan finne en god lokal elektriker.

Det første du bør gjøre er å snakke med dine nærmeste kamerater, familiemedlemmer og folk du kjenner om de har noen gode råd for en elektriker som de selv har fått nyttig hjelp av. Du bør høre med dem om måten jobben ble gjort på og om den ble fullført innen tidsfristen som dere ble enige om, og selvsagt om de tok seg en rettferdig pris som ikke var for høy i forhold til kvaliteten eller så lav at man mener det kan være “svart arbeid,” altså skatteløst.

 

Undersøk: Finn den rette elektriker

For at du skal kunne ta et velveid valg angående hvilken pris markedet ligger på i dag bør du hente inn minst tre tilbud fra ulike elektrikere. Med andre ord vil du legge ut et anbud. Som regel kommer det mange flere fra disse tjenestene. Etter at du har hentet inn en rekke personer som kan passe, kan du så begynne å bestemme deg for den du vil skal gjøre arbeidet for deg.

 

Et effektivt anbud bør spesifisere…

    1. Kostnad: Skal du betale en fast totalpris eller for hver time. Hvis du har et stort prosjekt som skal utføres er det vanligvis tryggest å gå for en totalpris, siden du da gir insentiv til elektrikeren for å være effektiv og ikke sløse med verken din eller sin egen tid.
    2. Prosjektdetaljer: For å finne den rette elektrikeren bør du forklare prosjektet i rikelig med detaljer. Vær tydelig på hvilket utfall du vil ha. Det vil være til stor støtte å bruke visuelle hjelpemidler som bilder og videoer.
    3. Utstyr: Hvor høy standard bør man ha på byggematerialene man velger? Og er det du eller elektrikeren som er så heldig å skaffe dem?
    4. Frist: Når skal jobben være helt og fullstendig gjort, uten unnskyldninger?
    5. Anbudets deadline: Innen når skal tilbudet bli gitt til deg?

 

Du må også vite at de elektrikerselskapene som har fått mest positiv kritikk i ditt lokale nærområde muligens blir vanskelige å oppdage ved å legge ut anbud på den store weben, siden de ofte får rikelig med prosjekter gjennom gode omtaler fra innbyggerne. Daglig Leder, André Olsen fra Bergen Elektro og Varme i Bergen sier at den største faktoren til deres suksess i Bergen som elektriker, er grunnet den store mengden av gode omtaler som går i jungeltelegrafen.

 

Kontaktpersoner og alvorsgrad

Ettersom du får samlet sammen anbudene er det på tide å undersøke elektrikerens alvorsgrad i forhold til det arbeidet de utfører.

 

En måte å gjøre dette på er ved å søke på nettet etter selskapet du oppdager slik at du kan hente tilbakemeldinger fra folk som selv fikk støtte fra dem. Ofte har de ulike nettsidene for anbud også omtaler tilgjengelige på sidene.

 

En ting man bør være obs på er at de vurderingene som firmaer viser frem på nettsiden sin sannsynlig er utvalgt akkurat på grunn av at de viser de gode sidene ved selskapet og nyttiggjør dem selv. De vil jo tross alt ha flest mulig kunder de også.

 

De selskapene som ønsker å gjøre jobber i Norge er pliktige til å ha skrevet seg inn i Elvirksomhetsregisteret. Næringsdrivende må være skrevet inn der. Her har du i tillegg mulighet til å undersøke hvilke former for elektrikerjobb de tar på seg.

Underskrivelse av avtalen

Etter at du har valgt hvilken person du vil at skal utføre arbeidet, samt undersøkt alvorsgraden til elektrikeren, har du nå igjen å undertegne en avtale. Å gjøre dette skriftlig betyr at det blir enklere å være klare på det du og jobbtakeren bestemte dere om i utgangspunktet, samt det gjør deg sikrere ved mulige motsigelser i interesser.

I en slik avtale må du ihvertfall ha med kostnad, tidsfrist og måten lønnen skal bli gitt på. I tillegg vil det være klokt å legge til mulig ekstrajobb i denne avtalen.

Si ifra om arbeid du ikke er fornøyd med

Hvis du og elektrikeren ikke klarer å bli samstemt når det kommer til lønnen eller dere har forskjellige synspunkter når det kommer til hvorvidt jobben har blitt gjort på en god måte, har du rett til å si ifra om dette til Forbrukerrådet.

Hvis du har tenkt at du vil si ifra til Forbrukerrådet om den jobben som har blitt utført av elektrikeren, bør du alltid tenke på å være saklig, unngå personangrep, altså beholde roen. Det er altfor lett å bli følelsesmessig når noen ikke har gjort den jobben de skal. Men alt dette kan du unngå hvis du gjør gode undersøkelser på forhånd, velger deg en person som er tilllitsverdig, og skriver under alt sammen svart på hvitt slik at det ikke er noen tvil ved mulige splider. Det er virkelig så enkelt.