EL-sikkerhet

EL-sikkerhet

40 % av alle branner i Norge starter på grunn av feil bruk av elektriske apparater eller feil i det elektriske anlegget. De aller fleste kunne vært unngått med enkle midler.